Online verbinding maken en houden met elkaar kan WEL.

De macht van taal

Al maanden hebben we allemaal te maken met ‘social distancing’. De woorden alleen al hebben een enorme impact. Het lijkt wel alsof je geen sociaal contact meer mag hebben of maken met elkaar.

Ik vind taal en de macht van taal buitengewoon interessant, want taal beïnvloedt ons meer dan je je wellicht realiseert. Taal is namelijk iets wat we dagelijks en veelvuldig gebruiken. Want alle beelden die we zien, de geluiden die we horen en de gevoelens die we ervaren komen terug via woorden, en dus ons taalgebruik. Taal is als het ware het voertuig van onze communicatie.

Ik maak daarom liever gebruik van de woorden ‘physical distancing’. Dit geeft beter weer waar het echt over gaat; namelijk het houden van fysieke afstand.

De huidige werkelijkheid

Ook op het werk hebben we ons behoorlijk aan moeten passen. We hebben inmiddels wel allemaal een modus gevonden om werk en privé met elkaar te combineren, online met elkaar te werken en het werk gedaan te krijgen. Maar hoe zit het dan met het houden en onderhouden van de verbinding met elkaar?

Misschien herken je dat wel. Je mist het échte contact met elkaar, de koffiepraatjes of de wandelganggesprekjes, je vindt het lastig om het juiste gesprek online te voeren en je mist menselijke interactie, het voelen van andermans energie.

Wat is verbinding dan eigenlijk?

Voor mij betekent echte connectie of verbinding hebben met elkaar: compassie en empathie tonen, bouwen aan relaties en elkaar feedback geven, zodat je blijvend kunt leren en ontwikkelen. Want het laatste, feedback geven, doe je alleen als je om iemand geeft of als je die ander belangrijk genoeg vindt.

Boeiend

Wat mij al eerder bezighield, maar in deze periode nog meer boeit, is het effect van online samenwerken.

Ik heb zelf een aantal pubers, die al veel meer gewend waren aan het onderhouden van contacten via hun smartphone. Laatst vroeg ik nog aan mijn dochter wat zij aan het doen was toen ik haar driftig zag tikken op haar smartphone. Zij antwoordde dat ze aan het praten was met haar vrienden. Praten noemt ze dat, via snapchat dan hè. Gelukkig zie ik nu weer dat mijn kinderen ook weer offline met elkaar afspreken en blij zijn dat ze weer naar school mogen. Dus uiteindelijk missen zij het fysieke contact toch ook, net als vele anderen.

Mogelijke effecten van langdurig gebruik van online communicatiemiddelen

Het feit dat deze generatie al veel online met elkaar relaties en contacten onderhoudt en dat wij allemaal door omstandigheden gedwongen worden om dit meer en meer te doen schuilt wel een risico.

We verleren namelijk zo het vermogen om elkaar aan te spreken en worden minder snel, of soms helemaal niet, geconfronteerd met het effect op de ander door wat je zegt of doet, omdat je dat simpelweg niet waarneemt. Het maakt het makkelijker om je negatief te uiten, niet oprecht naar iemand te luisteren en de ander dus niet de aandacht te geven die we allemaal zo hard nodig hebben.

Non-verbale communicatie

Dus niet alleen de nieuwe generatie, maar ook de huidige generatie, die te lang zonder beeld met elkaar samenwerken, verliezen het vermogen om de non-verbale communicatie te herkennen, omdat we het niet meer gewend zijn.

Denk daarbij maar aan wat je normaal gesproken waarneemt: de gezichtsexpressies, zoals bijvoorbeeld een wenkbrauw die omhoog wordt getrokken, een frons op het voorhoofd, een glimlach, rollende ogen of handgebaren.

Of wat je hoort aan de stem van de ander; zachter of juist harder praten, benadrukken van bepaalde woorden, een zucht of een lach.

Hoe hou je dan toch de verbinding met elkaar?

Gelukkig hebben we allemaal nog steeds al onze zintuigen; zicht, gehoor en tastzin, waarbij de laatste dus online niet gebruikt kan worden. De andere 2 dus wel. Je zal dus meer aandacht kunnen besteden aan wat je ziet en hoort. Je gaat je andere zintuigen bewuster inzetten.

Een aantal tips bij het bouwen aan verbinding via online werken:

  1. Zet altijd je camera aan, zodat je de ander goed kan zien en andersom.
  2. Gebruik je zintuig gehoor meer bewust door te luisteren naar hoe de ander het zegt (denk aan toonhoogte, tempo, volume, ritme, pauzes)
  3. Gebruik je zintuig zicht meer bewust door echt te kijken naar de gezichtsexpressie van de ander.
  4. Focus en geef oprechte aandacht aan de ander, dus doe geen andere werkzaamheden of dingen tussendoor.
  5. Neem de tijd om echte aandacht aan elkaar te besteden door bewust tijd in te ruimen om even met elkaar te praten over niet werk gerelateerde zaken.
  6. Maak het meer fun door een verrassende vraag te stellen of een spelvorm in te brengen (op internet zijn talloze voorbeelden te vinden)

En? Op welke manier ga jij online de verbinding onderhouden en verbeteren met jouw collega’s?

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *